співвідносний

(який перебуває у взаємній залежності, взаємному зв'язку), відповідний, корелятивний, кореляційний

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • співвідносний — а, е. Який перебуває у співвідношенні з чим небудь або між собою; який може бути співвіднесений з чимсь …   Український тлумачний словник

  • співвідносний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • децимальний — а, е. Співвідносний із числом 10; десятковий. •• Децима/льна систе/ма метрична система. Децима/льна вага/ десяткова вага …   Український тлумачний словник

  • корелятивний — а, е, книжн. Який перебуває у взаємній залежності, у взаємному зв язку; співвідносний. Корелятивні зміни. Корелятивні поняття …   Український тлумачний словник

  • кореляційний — а, е, книжн. Стос. до кореляції; співвідносний. Кореляційні зв язки. •• Кореляці/йний ана/ліз сукупність методів оцінки зв язку між випадковими явищами і подіями, які базуються на математичній теорії кореляції …   Український тлумачний словник

  • співвідносність — ності, ж. Абстр. ім. до співвідносний. Співвідносність понять …   Український тлумачний словник

  • Граматичні зауваги — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка честь Богу // честь Богові // Використовуючи у Д. в. закінчення ові ( еві), можна чіткіше розмежувати функції відмінків Р. в. і Д. в. (Ант., 29; КС, 160) Логосу // Логоса (друга… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • корелятивний — коррелятивный correlative korrelativ співвідносний, взаємнозумовлений …   Гірничий енциклопедичний словник

  • принципова координація — одне з основних положень вчення Авенаріуса про співвідносний зв язок, нерозривну єдність Я і не Я , Я і середовища, тобто суб єкта і об єкта; адже їх ми завжди знаходимо разом. Я називається центральним членом координації, середовище протичленом …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.